СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Кредитна кооперація в Україні є одним з найвидатніших досягнень економіки України з років отримання незалежності. На Всесвітньому форумі кредитних спілок WOCCU, який проводився в липні 2008 року в Гонконзі (Китай), Україна визнана країною № 1 в світі за темпами розвитку кредитної кооперації.

Кредитні спілки – це показник демократизації суспільства, це основа для розвитку малого та середнього підприємництва, фермерства, промислової кооперації.

Найдинамічніша система була забезпечена системою регулювання кредитних спілок, самостійним законодавством для них і, навіть в умовах величезної корупції на містах, дозволяла держати увесь ринок в «їжакових рукавицях» і розвивати його в необхідному напрямку.

Щорічно кредитні спілки заключають мільйони кредитних договорів, акумулюючи та доставляючи в економіку мільярди гривень, чим стимулюється реальний сектор економіки. Такою активною фінансовою діяльністю забезпечується стрімкий розвиток промисловості та торгівлі, зростає прибуток підприємств, що приводить к росту бюджетних доходів від податків.

Для довідки. Тільки кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» щорічно заключає від 100 000 до 150 000 кредитних договорів, допомагаючи громадянам України вирішувати свої соціальні питання. За допомогою розвинутої мережі філіалів, досвід нашої спілки та її інновації у фінансових послугах стають рівно доступні для жителів різних куточків України.
Наша провідна кредитна спілка не одноразово представляла небанківський фінансовий сектор на міжнародних фінансових форумах (Торонто 2005, Давос, 2006, Москва 2006, Гонконг 2008).

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД. Ми вивчали іноземний досвід та адаптували його до умов українського фінансового ринку. На сьогодні ми вважаємо, що українська модель кредитної кооперації може наслідувати досвід Австралії та Бразилії в плані концентрації та виживання в умовах тривалої економічної кризи. Так, перші кредитні кооперативи, які з’явилися в 1769 році в Англії, тому і виникли, що розуміли під собою об’єднання - «укрупнення» для спротиву іншим суб’єктам ринку. В Бразилії під час кризи більше 3000 кредитних спілок країни перетворилися через концентрацію на близько 100 кредитних спілок, але достатньо міцних для того щоб протистояти банкам та жорстким умовам економічної кризи. Тобто сама ціль об’єднання, як і в акціонерному капіталі, так і в кооперації – це зростання можливостей через зростання капіталу, який доступний для функціонування. А чи може бути межа зростання? – ні. Але повинна бути якість зростання, що і аргументує життя через закон діалектики «переходу кількісних змін в якісні».


На сьогодні ідея концентрації та централізації капіталу, яка дала значний поштовх для розвитку імперіалізму початку 20 ст., може і зараз стати запорукою створення основ для розвитку кредитної кооперації, ступені її живучості, формування багаторівневої системи, в якій найдуть місце і великі, і маленькі структури. Якщо система стрімко розвивається та набуває якості, вона вже не може бути однорідною, що вимагає створення відповідних інституційних основ за для формування багаторівневості і багатоваріативності системи.

Таких якостей вже набула система, яка створена КС «Перше Кредитне Товариство». Ця інституція вже багато років формує політику розвитку кредитної кооперації в Україні: адаптує кращий іноземний досвід, розробляє нові фінансові послуги, отримує такі ліцензії та дозволи, які мають досі лише банки, створює систему всеукраїнського розповсюдження високоякісних фінансових послуг для фізичних осіб, створює систему підтримки кредитної кооперації через механізм межспілчаного кредитування, відкриває Всеукраїнський корпоративний університет для підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів кредитної кооперації, активно співробітничає в цьому сенсі з вищими навчальними закладами, асоціаціями, міжнародними організаціями кредитних спілок. І якщо такі мегаструктури приносять користь суспільству і знаменують собою еволюцію кредитної кооперації, - їм треба забезпечити основи для розвитку.

ДОВІДКА. Кредитна спілка «Перше Кредитне Товариство» – найкрупніша спілка не тільки в Україні, а і у всій Східній Європі. Кількість членів спілки перевищує 450 000 чоловік. Кількість працівників – 1230. Кількість представництв по всій Україні – 505. КС ПКТ – лідер галузі з 1995 року. КС ПКТ займає 1\5 небанківського фінансового ринку за розмірами активів та членському полю. Лідер всіх існуючих національних бізнес рейтингів.
За всю історію КС ПКТ не було ні однієї скарги з боку вкладників на роботу чи платоспроможність спілки, не зважаючи на кризи 1998, 2004 років. КС ПКТ ніколи не мало нарікань ні з боку Держфінпослуг, ні з боку НАКСУ на якість роботи спілки.
КС ПКТ - єдина кредитна спілка в Україні на сьогодні, яка отримала ліцензію на грошові перекази від Держфінпослуг, а також право на реалізацію першого в країні ко-брендингового проекту на випуск пластикової платіжної карти VISA. Звичайно, що для видачі першої ліцензії в країні фінансова установа проходит глибоку перевірку діяльності за всі роки існування і видача ліцензії проблемним кредитним спілкам виключена.
КС ПКТ – засновник Міжнародного Бюро кредитних історій.
Офіційний сайт: www.CreditUkraine.com

Увесь наш власний досвід та вивчення досвіду розвитку провідних систем кредитної кооперації Європи, США, Австралії та Латинської Америки стали основою стратегії розвитку кредитної кооперації, яку ми пропонуємо для України.

У якості основи концепції розвитку кредитно-кооперативної системи України ми пропонуємо принцип безперервного розвитку та трансформації фінансової установи з однієї форми власності в іншу в залежності від масштабів діяльності, методів управління та стратегії розвитку для кожного суб’єкта фінансового ринку.

Каса взаємодопомоги, Кредитна спілка, Кооперативний банк, Акціонерний банк – це етапи еволюції фінансових установ. І це безперервний та об’єктивний процес, тому що кожна фінансова установа прагне дістатися все вищого рівня розвитку, отримати ринкові переваги у розширенні спектру послуг для своїх членів, що і засновує на базі конкуренції та демократизації управління все нові і нові форми кредитної кооперації – більш складні та розвинені. Тобто при еволюції будь-яка кредитна спілка неодмінно зіткнеться з тим, що форма стане випереджати сутність, а це вже, в свою чергу, стане передумовою трансформації спілки в іншу форму власності (що і є ознакою іншої сутності суспільних відносин).
Звичайно, що на перехідному трансформаційному етапі можуть ярко проявлятися конфлікти інтересів, які обумовлені не адекватністю сутності послуг і форм їх представлення, принципами оподаткування та регулювання діяльності. Наприклад,


 • НБУ та ДФП не розуміють, хто повинен забезпечувати валютне регулювання діяльності кредитних спілок, хоча Законом «Про кредитні спілки» вже багато років як забезпечена можливість останнім бути учасниками міжнародних платіжних систем.
 • Чому, маючи ліцензію на грошові перекази, кредитна спілка не може переводити валюта за границю і звідти?
 • НБУ та ДФП не розуміють, як заперечити видачу кредиту фактично підприємству, якщо у нього 1 чи 2 засновника-фізичні особи, котрі можуть без перешкод перевести отримані кошти на розвиток підприємства, що і сутністю бізнес-кредитування (малий, середній бізнес, фермерство). А саме ці об’єкти – є основними об’єктами кредитування кредитних спілок, наприклад в Польші. І головне – чи треба обмежовувати можливість кредитних спілок в цьому кредитуванні? А може треба напряму дозволити кредитним спілкам кредитувати малі та середні підприємства, якщо хоч один з засновників – член спілки?
 • Чому кредитна спілка лише при іншій формі власності (одна особа – один голос на загальних зборах) повинна відчувати перешкоди при регіональному принципу розвитку і розповсюдження послуг?
 • Чому кредитна спілка не має можливості надавати платні послуги своїм членам, маючи найманих працівників, орендні відносини, витрати на утримання офісів, податки на зарплатню та багато іншого?
  Відповіді на ці питання – лише в еволюції форм кредитної кооперації.

  Каса взаємодопомоги – стала першою формою суспільно-виробничих відносин, які обумовили собою формування кредитної кооперації як такої. Ці відносини з’явилися в Англії, Германії 165 років тому. Суть кредитної кооперації було закладено ще на рівні кас: «свій до свого по своє». Каса взаємодопомоги - це некомерційна організація створена на базі підприємства через добровільне об’єднання фізичних осіб на основі членства та самоуправління за для отримання індивідуальних фінансових послуг на базу внесення грошових пайових внесків.
  Але з розвитком цих фінансових відносин (сутності) ми спостерігаємо і розвиток форм.


  Кредитна спілка – друга форма, яка знаменує другий етап розвитку кредитної кооперації. Ця форма відрізняється вже тим, що може мати відокремлену від підприємства природу. Окремий суб’єкт фінансового ринку, законодавче підґрунтя, більший спектр послуг, комбінація самоуправління з залученням найманих працівників, розвиток асоціацій та міжспілчаних фінансових відносин – все це характеризує етап розвитку кредитної кооперації у формі кредитних спілок. За для запобігання розвитку фінансових авантюр на базі кредитних спілок, ми пропонуємо впровадження обов’язкової норми формування 2 млн. євро пайових внесків, як гарантії надійності структури. Це звичайно може укрупнити ці структури, але однозначно буде сприяти надійності установи та стабільності всієї системи.

  Кооперативний банк – слідуючий етап і форма розвитку кредитної кооперації. Ті кредитні спілки, які своєю системністю, іноваціями та розмірами, всеукраїнською мережею досягли рівня банківської установи повинні мати можливість створення на своєї основі кооперативного банку. Останній в такому разі отримує доступ до ресурсів НБУ та іноземних ринків за для підтримки функціонування кредитних спілок, які є його засновниками, а також виконувати всі функції, які притаманні звичайному банку. Пайовий капітал всеукраїнського кооперативного банку повинен дорівнювати 10 млн.євро, а регіонального – 1 млн.євро (як у банківській системі).

  ВАТ Комерційний банк – четвертий етап розвитку кредитної кооперації, коли кооперативний банк може перетворитися на комерційний шляхом емісії акцій і обміну паїв на акції. Система в якій є напрямок розвитку, є еволюція, буде мати довгострокові цілі, що безсумнівно, буде сприяти стабілізації та оздоровленню небанківської фінансової системи і її інтеграції з банківською системою.
  Таким чином, система кредитної кооперації, в якій будуть мати місце і каси взаємодопомоги, і кредитні спілки, і кооперативні банки, і комерційні банки (як наслідок кредитної кооперації) будуть створювати багато варіативні відносини, які будуть задовольняти будь які потреби на фінансовому ринку, які не будуть відокремлені від НБУ і грошового ринку, - будуть ознакою високоорганізованої фінансової системи високо розвинутої країни.
  Подобные меры помогут избежать нежелательных последствий, а именно посредством обмана клиентов кредитных союзов. К тому же, это послужит определённым испытанием для руководителей таких организаций, опыт и осведомлённость которых играют чрезвычайно важную роль. И только после выживания в подобных условиях такие финансовые организацию получат шанс получить лицензию на свою деятельность и будут иметь право на приём депозитов.
  Активная разъяснительная работа Главы Наблюдательного совета с руководителями на местах призвана контролировать все внутренние процессы кредитного союза «Первое Кредитное Общество». А в будущем планируется ещё ряд проектов, которые позволят вывести работу «Первого Кредитного Общества» Украины на принципиально новый уровень.